AV-suunnittelupalvelut

Tarjoamme asiantuntemuksellista AV-suunnittelupalvelua yritysten, koulujen, yhdistysten ja muiden toimijoiden tarpeisiin. AV-suunnittelun tavoitteena on aikaansaada kestäviä, laadukkaita ja helppokäyttöisiä tiloja, joissa ääni ja kuva ovat täydellisessä harmoniassa.

Esitystekniikka on erittäin keskeinen osa erilaisia esitystiloja, joissa ääni ja kuva ovat pääroolissa, kuten neuvottelutilat, auditoriot, luokkahuoneet tai toimitilat.

Suunnitelman tavoitteet kartoitetaan joko paikanpäällä tai pohja-/sähkö- tai valokuvien perusteella. Suunnitteluvaiheessa tarkennetaan asiakaskohteen tarpeet myös tilat huomioiden. Mitä aiemmin suunnittelija on osana hankintaprosessia, sitä paremmin asiakkaan tarpeet voidaan ottaa huomioon, niin tilojen, laitteiden kuin budjetinkin osalta.

Suunnittelu kuuluu hankesuunnitelmaan, jossa määritetään esitystilanteet ja niiden edellyttämät AV-tekniset laitteet, AV-varaukset, erikoisvalaistusjärjestelmät, kuvan- ja äänensiirto, videoneuvottelu ja Info-TV-järjestelmät ja muut laitteistot.

Asiakas saa halutessaan vain pelkän AV-suunnitelman tai vaihtoehtoisesti kokonaisuuden, joka sisältää myös AV-Centerin laite- ja asennustoimitukset.

AV-suunnittelu pitää sisällään mm.:

  • Kuvauksen tarpeesta ja tiloista
  • Esitysjärjestelmän lohkokaaviot
  • Laite- ja varusteluettelot
  • Kaapelivetoluettelot
  • Työselitykset
  • Kustannusarviot
  • Tarjouspyyntöjen laatiminen ja kilpailuttaminen